TEHNOLOGIE PERETI MULATI

DEFINITII :

Pereti de sustinere din beton armat monolit – perete realizat din beton sau beton armat, perete realizat intr-o transee excavata in teren. Betonul este introdus in transee cu ajutorul tuburilor de betonare. Procesul de betonare poate avea loc in prezenta fluidului de foraj care are rolul sustinerii peretilor transeei, in aceasta situatie betonul inlocuieste fluidul din transee, sau betonarea poate avea loc in uscat.

Panou – sectiune din peretele mulat (sau peretele diafragma) care se betoneaza intr-o singura repriza – element singular. Un panou de perete mulat poate fi liniar, in forma de T sau L.
Grinzi de ghidaj – ziduri de sprijin (pereti) de dimensiuni reduse (in comparatie c dimensiunile panourilor) care au rolul de a ghida instalatia de excavat (sapa) si de asemenea de a asigura stabilitatea peretilor transeei in zona in care nivelul fluidului de foraj variaza (fluctueaza).
Tubulatura de betonare – tubulatura utilizata in cazul betonarii sub nivelul fluidului de foraj (sau sub apa); are rolul de a elimina posibilitatea contaminarii si segregarii betonului (fenomen care poate avea loc la contactul cu fluidul de foraj).
Fluid de foraj – fluid utilizat la realizarea excavatiilor adanci de tipul transeelor; fluidul de foraj este constituit dintr-o suspensie de bentonita, o suspensie polimerica sau un noroi autointaritor.

EXECUTIE

Etapele de executie sunt stabilite in functie de natura peretelui (tipul acestuia) si fluidul de foraj utilizat. In cazul general (cu utilizarea unui fluid de foraj) etapele de realizare a peretelui sunt urmatoarele
1) excavarea cu utilizarea unei suspensii bentonitice,
2) curatirea transeei,
3) introducerea carcasei de armatura in transee,
4) betonarea
5) indepartarea betonului contaminat de la partea superioara a betonului

Platforma de lucru

In cazul in care se lucreaza in localitati ,se va face si o degajare aeriana a amplasamentului lucrarii de liniile electrice de curent, telefon etc. Totodata este necesara si degajarea subterana de conductele de apa, canalizare, gaze, electrice etc. si orice alte constructii si instalatii subterane, utilizate pe amplasamentul baretelor.
La degajarea aeriana si subterana fata de liniile de curent se va tine seama si de normele de tehnica a securitatii muncii in vigoare.
Platforma de lucru va fi situata cu cel putin 1.5m deasupra celei mai inalte panze de apa subterana anticipata a fi intalnita in timpul realizarii excavatiei, incluzandu-se si posibile fluctuatii ale acesteia.
In cazul constructiei pe o panta platforma va fi orizontala.
Materialul folosit pentru constructia platformei sau ca material de umplutura va avea o calitate corespunzatoare si va fi compactat sau stabilizat.
La executarea sapaturii si amenajarea platformei de lucru se va urmari asigurarea unei bune deplasari a utilajelor in timpul lucrului (macarale, autobetoniere, basculante pentru transportul pamantului rezultat din excavare), precum si a spatiilor de depozitare necesare in procesul tehnologic de executie a panourilor. In acest sens platforma de lucru va fi prevazuta cu drumuri de acces pentru mijloacele de transport, degajate permanent ,astfel incat circulatia sa se desfasoare in bune conditii, fara stagnari sau pericole de accidente.
Pierderile din drenuri sau conducte adiacente lucrarii care pot afecta constructia peretelui ingropat vor fi oprite sau deviate. Pentru scurgerea apelor si, eventual, al noroiului de pe suprafata platformei de lucru, se vor amenaja pante de scurgere de 1%-2%. Se vor amenaja santuri sau rigole la marginea platformei de lucru, pentru colectarea si indepartarea apei sau a noroiului de pe platforma.

Grinzile de ghidaj

Scopul grinzilor de ghidaj este acela de a asigura aliniamentul peretelui mulat, de a servi ca elemente de ghidaj pentru instalatia de excavare, de a securiza marginile transeei impotriva cedarii acesteia in vecinatatea unui nivel de fluid de foraj fluctuant si de a servi ca suport pentru carcasa de armatura sau panourile prefabricate sau orice alt element introdus in excavatie pana la intarirea betonului sau a gelului beton.
Grinzile de ghidaj trebuie sa fie capabile sa preia reactiuni pentru cazul in care este necesara extragerea carcasei de armatura.
Grinzile de ghidaj sunt realizate in general din beton armat, turnate in situ, pe amplasament la o adancime variind intre 0.7m si 1.5m depinzand de conditiile de teren.
Grinzile de ghidaj vor fi proiectate si construite sa preia incarcarile la care vor fi supuse, inclusiv traficul echipamentelor si structurilor adiacente fara a prezenta deformatii sau deplasari si de a permite pozitionarea in toleranta a elementelor panourilor.
Interdistanta dintre grinzile de ghidaj trebuie mentinuta constanta prin spraituri pana la inceperea excavatiei.
Distanta dintre grinzile de ghidaj trebuie sa fie cu 20÷50mm mai mare decat latimea proiectata a peretelui ingropat. In cazul unor pereti poligonali sau cu forma neregulata poate fi necesara marirea distantei intre grinzile de ghidaj.
Suprafata superioara a grinzilor de ghidaj trebuie sa fie orizontala si sa aiba aceiasi cota la ambele capete ale transeei. In mod normal fata interioara a uneia dintre grinzile de ghidaj este utilizata ca referential pentru stabilirea pozitiei peretelui ingropat.

Excavarea

Sustinerea peretilor excavatiei

Pentru sustinerea peretilor excavatiei se va folosi fluidul de foraj. Fluidul de foraj se va fabrica din bentonita pulbere malaxata cu apa conform retetei prescrise in normativ.
In timpul fazei de excavare nivelul fluidului de foraj poate fluctua dar acesta nu va trebui sa scada sub nivelul necesar asigurarii stabilitatii excavatiei. Nivelul fluidului de foraj va ramane deasupra nivelului bazei grinzilor de ghidaj cu exceptia cazurilor cand nu exista riscul surparii pamantului de sub acestea.
Transportul fluidului de foraj din habe in transee se realizeaza prin pompare in conducte rigide din metal sau material plastic rezistent la actiuni mecanice, prelungite cu furtunuri din cauciuc armat, de diametru 8÷10cm.
Pomparea si recircularea fluidului se va face folosind pompe submersibile.
In timpul operatiilor de betonare a transeei excavate se va asigura reglarea debitului pompei submersibile in functie de ritmul de betonare.
Se recomanda reutilizarea fluidului de foraj numai dupa verificarea calitatii acestuia, pentru a corespunde conditiilor de calitate indicate in cele ce urmeaza.
Controlul calitatii fluidului de foraj se va efectua in mod obligatoriu la fiecare panou atat in timpul excavatiei cat si in inainte de betonare, prin incercari in laboratorul de santier pe probe prelevate din noroiul din transee. Asupra fiecarei probe se vor face urmatoarele determinari: densitatea, viscozitatea aparenta, filtratul, turta, continutul de nisip liber, pH-ul. Rezultatele se vor inscrie in buletinele de analiza.
In cazul in care fluidul de foraj recuperat dupa excavare nu indeplineste conditiile de calitate, se va proceda la inlocuirea lui, partiala sau totala, prin recirculare cu amestecuri noi, modificandu-se treptat dozajul de bentonita activata pentru corectarea proprietatilor fizico-chimice.
Fluidul de foraj contaminat cu cimentul din beton, de la partea superioara a transeei, va fi in mod obligatoriu indepartat din lucrare.
Deasemena din excavare rezulta noroi de foraj care intra in categoria deseurilor incadrate conform HG 856/2002 tip 01 05 04 deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa duluce si impreuna cu fluidul de foraj contaminat se vor indeparta din santier, respectand indicatiile proiectului, in acest sens :

INDEPARTAREA NOROIULUI DE FORAJ SI FLUIDULUI DE FORAJ CONTAMINAT

Se va executa in conformitate cu proiectul tehnic, capitolul Masuri de protectie a mediului, unde se specifica ca in perioada de executie a lucrarilor, constructorul este obligat,printre altele, sa ia maruri pentru gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate conform HG nr.856/2002- „Hotarare privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase” si Legii 426/2001 pentru aprobarea „Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deseurilor”, prin selectarea si colectarea pe tipuri de deseuri in locuri amenajate, recuperarea deseurilor refolosibile si valorificarea acestora (prin integrarea, in masura posibilitatilor la alte lucrari, respectiv eliminarea periodica a deseurilor neutilizabile prin contract cu firme specializate).

Secventa de excavare

Excavarea poate fi realizata continu sau in panouri. Secventa excavarii, lungimea panourilor si distanta dintre panourile in curs de excavare depinde de conditiile de teren, tipul de perete si tipul echipamentelor de excavare.
Excavarea panourilor nu trebuie inceputa inainte ca betonul sau noroiul autointaritor din panourile adiacente sa nu fi ajuns la o rezistenta suficient de mare.

Pierderea fluidului de foraj

Atunci cand apare o pierdere brusca si semnificativa de fluid de foraj in timpul operatiei de excavare se va proceda la o reumplere imediata a transeei recomandabil cu fluid continand materiale cu proprietati izolatoare. Daca procedura este imposibila sau insuficienta, excavatia va fi reumpluta cat de repede posibil cu gel beton sau cu orice alt material care poate fi usor excavat ulterior.
In situatiile in care pot sa apara pierderi semnificative de noroi de foraj (pamanturi foarte permeabile, caverne, etc.) o cantitate suficienta de noroi de foraj si materiale izolatoare va fi va fi tinuta la dispozitie.

Curatarea excavatiei

Curatarea este necesara cand noroiul de foraj trebuie inlocuit de beton sau alte material. Fundul excavatiei si suprafata rosturilor va fi curatata si daca este necesar noroiul de foraj va fi deznisipat sau inlocuit. Cand trebuie introduse elemente de tipul carcaselor de armatura sau tuburilor de rost curatarea trebuie realizata inaintea instalarii. Procedura de curatare ca si timpul dintre operatii va fi stabilit de la primele panouri.

Realizarea rosturilor

Rosturile sunt in general realizate fie prin tuburi de rost de beton sau metal sau prin excavarea in betonul sau gelul beton intarit al unui panou turnat anterior. In unele cazuri in rosturi pot fi incorporate solutii de hidroizolare.
Tuburile de rost vor avea rezistenta corespunzatoare si vor fi corect aliniate pe toata lungimea lor.
In cazul in care tuburile de rost sunt extrase vertical, extractia se va face gradual in timpul prizei betonului sau al gelului beton.
In cazul in care extragerea tuburilor de rost se face lateral extractia va fi realizata la finalizarea excavatiei panoului adiacent.

Introducerea armaturilor si a altor elemente

Carcasele de armatura, panourile prefabricate de beton sau alte elemente (cum ar fi palplansele sau membranele) nu se vor sprijini pe fundul excavatiei i for fi suspendate de grinzile de ghidaj.
Carcasa de armatura se introduce in transee cu ajutorul unei macarale, cu sageata si putere la carlig corespunzatoare pentru o manevrare usoara.
Inainte de introducerea carcasei de armatura in transee ,se va face verificarea executarii corecte a sudurilor.
Carcasa de armatura va fi bine centrata intre grinzile de ghidare, respective intre peretii santului excavat, pentru a nu provoca surparea acestora sau agatarea si desprinderea distantierelor.
Coborarea carcasei intre grinzile de ghidare se face lent, fara smucituri sau opriri bruste care ar putea produce deformarea ei sau lovirea si surparea peretilor.
In cazul in care carcasa de armatura nu ajunge la cota din proiect, blocandu-se in timpul introducerii se va extrage imediat din transee, se va verifica starea ei si se va curata de pamantul depus, inainte de a se reintroduce in transee.

Betonarea si decaparea

La punerea in opera a betonului se vor respecta cu strictete urmatoarele conditii speciale:
– controlul calitatii noroiului, inainte si in timpul turnarii betonului si controlul calitatii betonului proaspat,
– mentinerea permanenta a nivelului noroiului in sant,
– pozitia coloanelor de betonare in masa de beton,
– masurarea volumului de beton turnat concomitent cu verificarea nivelului betonului in transee,
– luarea de probe necesare in timpul turnarii, pentru a fi incercate dupa intarire.
Turnarea betonului trebuie sa inceapa dupa cel mult o ora de la terminarea curatarii talpii transeei, timp in care se apreciaza ca se poate introduce in transee carcasa de armatura si se realizeaza toate lucrarile pregatitoare in vederea betonarii.
Inainte de turnarea betonului, se va verifica centrarea carcasei de armatura suspendata pe grinzile de ghidaj. De asemenea, in transee se instaleaza pompa submersibila prevazuta cu furtun pentru evacuarea noroiului impins de jos in sus de betonul turnat.
La excavatiile in uscat betonarea se va realiza in asa fel incat sa se evite segregarea. La excavatiile in uscat este permisa pomparea directa a betonului in transee. Vibrarea betonului nu este permisa atunci cand pot sa apara protuberante mai mari de 100mm.
In excavatiile unde a fost folosit noroiul de foraj betonarea se va face de jos in sus prin intermediul uneia sau mai multor tubulaturi de betonare.
Tubulatura de betonare trebuie sa fie curata si impermeabila. Diametrul interior va fi cel putin 0.15m si cel putin de 6 ori mai mare decat dimensiunea maxima a agregatelor. Diametrul exterior va fi ales in asa fel incat sa poata trece liber prin carcasa de armatura.
Numarul de tubulaturi de betonare va fi ales pentru un panou astfel incat sa se limiteze distanta orizontala pe care betonul trebuie sa o parcurga de la capatul tubulaturii. In conditii normale se recomanda ca aceasta distanta orizontala sa fie mai mica de 2.5m. Se recomanda ca cel putin o tubulatura de betonare sa fie folosita la fiecare carcasa de armatura in cazul in care sunt prevazute mai multe carcase intr-un panou.
Cand sunt folosite mai multe tuburi de betonare acestea vor fi aranjate si alimentate cu beton astfel incat sa fie asigurat un flux uniform de beton, pe directie verticala orientat de jos in sus.
Dupa ce betonarea a inceput tubulatura de betonare va fi intotdeauna pastrata sub nivelul betonului proaspat. Se recomanda ca tubulatura sa fie scufundata in beton pe o adancime de minimum 3m dar aceasta poate fi redusa la 2m daca nivelul betonului este cunoscut cu exactitate. Adancimea, masurata fata de nivelul betonului, la care se gaseste capatul tubulaturii de betonare poate fi redusa pe masura apropierii de nivelul terenului pentru a facilita curgerea betonului.
Viteza de crestere a nivelului betonului pe inaltime in panou nu trebuie sa fie mai mica de 3m pe ora. Cand sunt anticipate intarzieri care pot afecta calitatea betonului (de exemplu datorita conditiilor de trafic) betonului proaspat trebuie sa i se adauge o cantitate corespunzatoare de intarzietori de priza inca de la preparare.
Transportul betonului de la statia de preparare la locul de punere in opera se va efectua in mod obligatoriu cu autoagitatoare.
Pe timp de iarna se vor lua masuri necesare la prepararea si transportul betonului pentru executarea lucrarilor pe timp friguros, astfel incat la punerea in opera temperatura betonului sa fie de minim +5ºC.
Inainte de betonarea panoului se verifica daca statia de preparare a betonului poate asigura continuu beton pentru intreaga transee excavata si daca sunt asigurate mijloacele necesare pentru transportul betonului de la statie la santier.
Pentru a se asigura executia reusita a baretelor, trebuie create toate conditiile ca betonarea sa se desfasoare intr-un ritm continuu, fara intreruperi in aprovizionare si transport si intr-o cadenta de circa 8÷10 m3/ora.
Pentru a da posibilitatea betonului turnat la ultimele sarje sa impinga in sus betonul turnat anterior si pentru a evita intepenirea coloanei in beton, durata de turnare a betonului intr-un panou va fi de cel mult 6÷7 ore.
In timpul betonarii se executa periodic miscari lente de ridicare si coborare a coloanei de betonare, pana la terminarea operatiei de betonare, avand totodata grija ca evacuarea noroiului din transee – prin pompare – sa se faca astfel incat acesta sa nu ajunga sa deverseze peste grinzile de ghidaj.
Decaparea betonului de la nivelul prevazut va fi realizata folosind un echipament care sa nu distruga restul betonului turnat, armatura sau orice alta instrumentare instalata in panou.
Decaparea finala va fi realizata numai dupa ce betonul are o rezistenta suficient de mare pentru a se evita distrugerea. Daca este posibil pot fi realizate decapaje deasupra nivelului final inainte ca betonul sa faca priza.

MONITORIZAREA DEPLASARILOR PERETELUI INGROPAT SI A TASARILOR CONSTRUCTIEI

Pentru monitorizarea deplasarii peretelui de incinta , pe perioada executiei lucrarilor de infrastructura se vor instala 8 coloane inclinometrice avand lungimi egale cu fisele panourilor de perete mulat in care sunt introduse.
Pentru monitorizarea tasarilor terenului de fundare sub radier , atat pe perioada executiei lucrarilor cat si in exploatare , in zona centrala a parcajului se va instala o coloana extensometrica.
Atat masuratorile deplasarilor perettelui de incinta din pereti mulati , in coloanele inclinometrice , cat si cele ale tasarilor terenului de fundare sub radier se vor efectua conform unui program pentru urmarirea comportarii in timp a constructiei nou proiectate si a cladirilor invecinate , pe perioada executiei lucrarilor , tinandu-se seama de etapizarea acestora , si ulterior in exploatare.
Pentru monitorizarea tasarilor constructiei , pentru clasa de precizie B se vor instala 3 repere de referinta in terenul stabil si un numar de marci de tasare in structura cladirii , ce va fi stabilit de proiectantul structurii de rezistenta. Masuratorile se vor executa conform programului pentru urmarirea comportarii in timp a constructiei.

Setari cookie
Accept
Termeni si conditii & Politica Cookie
Politica de confidentialitate si cookie-uri
Cookie name Active

Termeni, condiții și informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Pagina de internet www.mitliv.ro aparține operatorilor MITLIVINDUSTRY AGREGATE SA si MITLIV PH CONSTRUCT SA. Declarație de confidențialitate Principiul respectării confidențialității este foarte important pentru noi și îl luăm în considerare în modul în care ne organizăm afacerea. Prin prezenta declarație, dorim să te informăm în legătură cu datele pe care noi le colectăm atunci când vizitezi site-ul nostru și în ce scopuri le folosim.
 1. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
MITLIV INDUSTRY AGREGATE  SA cu datele de identificare J16/992/2019, CUI RO28545377 MITLIV PH CONSTRUCT SA cu datele de identificare J16/346/2010, CUI RO26670063
 1. Scopul și temeiurile prelucrării
Operatorul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal menționate la lit. b) în scopul desfășurării de relații comerciale, respectiv în vederea încheierii de contracte civile în care dumneavoastră sunteți parte, fie în vederea negocierii unor posibile contracte, în vederea comunicării prin e-mail și/sau telefon în vederea rezolvării solicitărilor dumneavoastră trimise către operator, fie în vederea îndeplinirii obligațiilor legale față de autoritățile statului român. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal are la bază ca și temei consimțământul, necesitatea încheierii unui contract în care dvs. să fiți parte sau obligațiile legale ce îi revin operatorului. (art. 6 alin. 1 lit. a), b) și c) din Regulamentul GDPR).
 1. Categorii de date cu caracter personal
Datele cu caracter personal ce vor fi prelucrate în scopurile indicate mai sus sunt următoarele: numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de domiciliu, codul numeric personal (strict pentru încheierea contractelor comerciale și în scopul facturării).
 1. Colectarea datelor cu caracter personal
Colectarea se va realiza prin intermediul site-ului ce aparține operatorului, respectiv dumneavoastră le veți furniza fie prin intermediul creării unui cont în baza de date a acestui site, fie prin plasarea unei comenzi unde veți furniza datele la rubrica special destinată în acest scop. De asemenea, datele dumneavoastră vor fi colectate de persoana împuternicită expres în acest sens de operator, ale cărei date de contact le veți regăsi la secțiunea dedicată din cadrul site-ului. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi colectate de persoana împuternicită și prin comunicare directă cu dumneavoastră, fie prin intermediul poștei electronice fie prin comunicare scrisă. Datele personale colectate se vor stoca în baza de date a operatorului.
 1. Destinatarii datelor cu caracter personal
Pentru realizarea scopurilor de mai sus, datele dvs. cu caracter personal se vor stoca în baza de date a operatorului individualizat la începutul informării și nu vor fi furnizate către terțe persoane decât în condițiile prevăzute de Regulament.
 1. Transferul datelor în străinătate
În contextul desfășurării activităților descrise anterior, datele dumneavoastră pot fi transferate / accesate în străinătate către partenerii contractuali din state membre ale Uniunii Europene, spațiu care asigură un nivel de protecție adecvat acestor date cu caracter personal
 1. Durata prelucrării
          Operatorul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal diferențiat în funcție de scopul prelucrării: Astfel, pentru prelucrarea datelor în vederea executării sau negocierii unui contract în care dumneavoastră sunteți parte, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate cel puțin pentru durata necesară negocierii sau executării acestui contract. În măsura în care legislația în vigoare impune operatorului obligația de arhivare a acestor documente în vederea stabilirii obligațiilor legale (de pildă, cele de natură fiscală), operatorul va continua să prelucreze aceste date până la perioada impusă de lege. În cazul în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, prelucrarea datelor se va desfășura pe o perioadă de maxim 5 ani dacă nu intervine o opoziție sau retragere a consimțământului. La intervale regulate, operatorul va verifica acuratețea și actualitatea datelor. Datele dumneavoastră vor fi stocate exclusiv  pentru timpul necesar pentru atingerea scopului de prelucrare, iar operatorul va lua măsurile necesare pentru a evalua perioada de timp necesară la intervale regulate de un an, respectând principiile și regulile de prelucrare a datelor, stabilite prin legislația aplicabilă. În cazul în care, ulterior retragerii consimțământului precum și al expirării perioadei de prelucrare, se dovedește existența unui interes legitim, o obligație legală, sau alt temei de a prelucra ulterior datele dumneavoastră în alte scopuri, operatorul va emite o notificare către dumneavoastră în acest sens respectând toate drepturile și asigurând toate garanțiile prevăzute de legislația în materie.
 1. Ce se întâmplă cu datele după terminarea prelucrării
După expirarea duratei prelucrării în condițiile prevăzute la lit. f), sau după retragerea consimțământului dumneavoastră și în cazul în care nu se dovedește existența unui interes legitim, al unei obligații legale sau alt temei pentru a prelucra în continuare datele dumneavoastră, acestea vor fi șterse din baza de date, iar în cazul în care sunt consemnate pe suport hârtie, acestea vor fi distruse.
 1. Securitatea prelucrării datelor
Operatorul vă informează că monitorizează în permanență securitatea datelor dumneavoastră și actualizează măsurile de securitate implementate pentru a asigura siguranța prelucrării datelor cu caracter personal.
 1. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, cu privire la prelucrarea datelor
 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – însemnând dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal – însemnând posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră în anumite cazuri, prin adresarea unei solicitări în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării – însemnând dreptul de obține din partea noastră restricționarea prelucrării în anumite cazuri, respectiv atunci când:
 • considerați că datele prelucrate de noi sunt inexacte, până la rectificarea acestora;
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele;
 • Operatorii nu mai au nevoie de datele cu caracter personal în scopurile mai sus menționate, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă drepturile legitime ale Operatorilor prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul asupra prelucrării – în cazul în care aceasta se bazează pe consimțământul dumneavoastră, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;
 • Dreptul de a vă opune prelucrării – însemnând dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea (i) se întemeiază pe interesele legitime ale Operatorilor ori (ii) este făcută în scopul comunicărilor de marketing direct, implicând crearea de profiluri;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – însemnând dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau v-ar afecta într-o măsură semnificativă;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – însemnând posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor dumneavoastră existente în baza noastră de date către o altă bază de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, doar în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;
 • Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.
Retragerea consimțământului va putea avea loc oricând, simplu și fără a fi nevoiți să oferiți o justificare. Prin retragerea consimțământului, veți fi dezabonat de la primirea de newsletter-uri și/sau alerte periodice. Exercitarea altor drepturi de mai sus poate fi efectuată în orice moment prin adresarea unei solicitări scrise, datată și semnată, sau in format electronic, către oricare dintre Operatori, la următoarea adresă/e de contact electronic office@mitliv.ro si office_ph mitliv.ro ori prin poștă scrisă către sediul MITLIV INDUSTRY AGREGATE SA  la adresa Craiova, Calea Severinului 48, Judet Dolj sau sediul MITLIV PH CONSTRUCT SA la adresa Craiova, Calea Dunarii, nr.1, Judet Dolj. Vom procesa cererea și vă vom răspunde în cel mai scurt timp, în funcție de complexitatea și numărul cererilor adresate. În cazul în care doriți orice alte informații necesare cu privire la cele de mai sus, inclusiv cu privire la modul de exercitare al drepturilor dumneavoastră., vă rugăm să ne adresați o solicitare scrisă, datata și semnată, la datele de contact menționate mai sus.
 1. Responsabilul cu protecția datelor
Operatorul a desemnat ca responsabil cu protecția datelor cu caracter personal pe Ludmila Leoveanu. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor le găsiți la rubrica privind informațiile generale de contact ale operatorului.
 1. Informații privind accesarea site-ului
Accesarea paginii web a operatorului, respectiv www.mitliv.ro nu necesită informații personale. În secțiunea “Contact”  vor fi solicitate date cu caracter personal, precum numele, prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail. Aceste informații vor fi utilizate de operator pentru a răspunde în viitor la cererile adresate din partea dvs. precum și la solicitările cu privire la activitatea desfășurată de operator. În cazul în care dvs. nu vă exprimați acordul cu privire la o astfel de prelucrare, vă puteți adresa persoanei responsabile cu prelucrarea datelor personal și să solicitați oricând retragerea consimțământului.
 1. Transmiterea informațiilor
Operatorul își asumă că nu va transmite datele dumneavoastră cu caracter personal niciunei alte persoane sau companii, în afara de cele care aparțin grupului operatorului și de partenerii autorizați să asigure servicii de comunicare în numele operatorului. Nicio altă parte, persoană fizică sau companie, nu va avea voie să folosească informațiile dumneavoastră în interesul lor propriu sau al unei alte părți.
 1. Folosirea fișierelor de tip “cookie” (informații cu caracter nepersonal)
“Cookie” sunt fișiere mici sau informații stocate de browser-ul de internet, pe dispozitivul de pe care accesați acest site. Operatorul folosește aceste fișiere pentru a colecta alte informații decât personale pe durata vizitei tale pe site-ul www.mitliv.ro , cum ar fi zonele site-ului pe care le vizitezi și activitățile la care ai participat pe site. Operatorul nu colectează informații cu caracter personal fără acordul dvs., dar în cazul în care v-ați dat acordul pentru folosirea lor, le putem corela împreună cu fișierele “cookie”, pentru a putea avea o imagine mai clară asupra navigării dumneavoastră pe pagina web a operatorului. Toate imaginile de pe website-ul www.mitliv.ro sunt cu titlu de prezentare. Prezenta declarație se aplică exclusiv pentru site-ul www.mitliv.ro                      
Save settings
Setari cookie